Łączna wartość wszystkich planowanych na ten rok inwestycji na drogach lokalnych woj. opolskiego, które zostaną dofinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, to prawie 42 mln zł. W ramach tych inwestycji wybudowanych lub wyremontowanych będzie ponad 24,5 km dróg gminnych i powiatowych.

Jak poinformował rzecznik wojewody opolskiego Jacek Szopiński, w sumie opolskie samorządy złożyły wnioski o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 16 inwestycji na drogach powiatowych i 35 na drogach gminnych. Pieniędzy z rządowej puli wystarczyło na wsparcie 8 inwestycji gminnych i 8 powiatowych, z czego 50-proc. dofinansowanie dostanie siedem projektów z jednej i siedem z drugiej listy rankingowej.

Najdroższym z zatwierdzonych do dofinansowania projektów na drogach gminnych będzie warta prawie 5,6 mln zł budowa ponad 700-metrowego odcinka ul. Krasińskiego w Nysie. Wśród inwestycji powiatowych największą ma być z kolei przebudowa prawie 2,3 km dróg powiatowych na odcinkach Otmice - Kamień Śląski i Kamień Śląski - Gogolin.

Pieniądze na przebudowę dróg na Opolszczyźnie otrzymają powiaty: opolski, prudnicki, namysłowski, kluczborski, krapkowicki i brzeski oraz gminy: Grodków, Rudniki, Opole, Biała, Gogolin i Brzeg.

Jeśli po przetargach samorządy zaoszczędzą jakąś kwotę z puli przeznaczonej na dofinansowanie, to sfinansowane będą mogły być też planowane inwestycje z kolejnych miejsc na listach rankingowych.

Rozstrzygnięty właśnie nabór był drugim na dofinansowanie tzw. schetynówek na 2013 rok. Pierwszy przeprowadzono na starych zasadach, według których rządowe dofinansowanie inwestycji miało wynosić 30 proc. W listopadzie rząd zdecydował, że wsparcie wyniesie do 50 proc. wartości inwestycji. Rząd przeznaczył jednak na ten cel 0,5 mld zł na ten rok, a nie 1 mld jak wcześniej planowano. W poprzednim naborze samorządy z Opolszczyzny złożyły 42 wnioski na łączną kwotę ponad 61 mln zł.

Na liście zatwierdzonych do dofinansowania projektów jest m.in. remont prawie 600 m Al. Przyjaźni w Opolu. Zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu Mirosław Pietrucha powiedział, że w pierwszym naborze zakwalifikowane zostały dwie inne inwestycje - remont ulic Niedziałkowskiego i Sosnkowskiego, które na ostatecznej liście obecnie się nie znalazły.

- Ale cieszymy się z tego co mamy, bo generalnie suma dofinansowania remontu Alei Przyjaźni jest większa, niż byłaby suma dofinansowania remontów na Niedziałkowskiego i Sosnkowskiego łącznie - stwierdził Pietrucha.

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Rozwój - Dostępność jest kontynuacją rządowego programu realizowanego w latach 2008-2011, który zaproponował ówczesny szef MSWiA Grzegorz Schetyna. Dlatego budowane i remontowane w ramach programu drogi potocznie nazywane są "schetynówkami". We wrześniu 2011 r. rząd zdecydował o kontynuowaniu programu.

W latach 2009-2011 w ramach programu zmodernizowano w kraju ponad 8,2 tys. km dróg powiatowych i gminnych. Dofinansowanie z budżetu państwa dla województwa opolskiego w ramach tzw. schetynówek wyniosło w tym czasie ponad 124 mln zł. Zrealizowanych zostało z udziałem tych pieniędzy 213 inwestycji drogowych, w ramach których wyremontowano 322 km dróg w regionie. Całkowita wartość inwestycji drogowych wykonanych w regionie latach 2008-2011 z udziałem pieniędzy na "schetynówki" to prawie 252 mln zł.