"Badania inwentaryzatorów przyrodniczych i konsultantów terenowych są pierwszymi widocznymi działaniami w gminach w bezpośredniej okolicy przyszłej inwestycji. Zapewniam, że są one prowadzone zgodnie z prawem i w oparciu o wypracowane przez lata dobre praktyki dla prowadzenia różnego rodzaju inwestycji infrastrukturalnych w Polsce" - przekazał PAP wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Rzecznik prasowy spółki CPK Konrad Majszyk przypomniał, że inwentaryzacje środowiskowe zaczęły się w ubiegłym roku.

"Prace prowadzi konsultant ds. środowiska wybrany przez spółkę CPK. Do końca 2021 r. wykonawca zobowiązał się do wykonania tzw. inwentaryzacji stanu zerowego środowiska wraz z przedłożeniem i zatwierdzeniem raportów z badań stanu środowiska. Jest to niezbędny etap procedury środowiskowej poprzedzającej właściwe prace projektowe i budowlane" - powiedział Majszyk.

Jak dodał, badania terenowe związane z inwentaryzacją przyrodniczą prowadzi dla CPK 30-osobowy zespół ekspertów. Spółka zapowiada, że podczas sezonu wiosenno-letniego liczebność zespołu wzrośnie.

"Dotychczas zespół wykonał ponad 21 tys. obserwacji na potrzeby badań środowiskowych CPK. Prowadząc inwentaryzację gatunków, siedlisk i zbiorowisk m.in. roślin, grzybów, bezkręgowców, ryb, płazów i gadów, ptaków, nietoperzy i innych ssaków od stycznia badacze obeszli i objechali obszar łącznie 335 km kw" - powiedział Majszyk.

Dodał, że 335 km kw. to obszar tzw. pełnej inwentaryzacji gatunków roślin i zwierząt dla lokalizacji inwestycji CPK. Zaznaczył, że to teren kilkukrotnie większy niż obszar potrzebny do budowy lotniska i prowadzących do niego linii kolejowych i nowych dróg.

"Podobszary wyznaczone na potrzeby spisu gatunków i obserwacji ptaków i nietoperzy, a także inwentaryzacji gatunków ptaków mogących stanowić potencjalne zagrożenie dla ruchu lotniczego są jeszcze większe. Te dwa obszary to odpowiednio: 794 km kw. i 1055 km kw. W ich przypadku wszystkie badania także są prowadzone dla spółki CPK od początku stycznia, m.in. przy pomocy specjalistycznych radarów o zasięgu do 10 km" - tłumaczy.

Rzecznik przekazał, że zgodnie z przepisami środowiskowymi badania we wszystkich trzech obszarach będą kontynuowane do końca grudnia. Objęcie nimi wszystkich pór roku pozwoli wyeliminować ryzyko pominięcia istnienia niektórych siedlisk.

"Jeśli chodzi o działania zaplanowane na najbliższy czas, to w maju na zlecenie CPK kontynuowane będą badania przyrodnicze, m.in. siedlisk botanicznych, bezkręgowców (jak chrząszcze, trzmiele, motyle) płazów, ptaków, ssaków naziemnych i nietoperzy (w porze nocnej). Badania środowiskowe są prowadzone zgodnie z planem, na dużą skalę i będą kontynuowane do końca roku" - powiedział.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.