Powiat opolski otrzymał 1,5 mln zł, gmina Janowiec - 219 tys. zł, Komarów Osada - 900 tys. zł, Wilków - 200 tys. zł, Wysokie - 280 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę i remonty dróg gminnych i powiatowych

Wiceminister resortu spraw wewnętrznych Włodzimierz Karpiński, który wręczył promesy przedstawicielom samorządów, podziękował im za dobrą współpracę z rządem w niesieniu pomocy ludziom poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych. - Tu widać sprawne działanie państwa - powiedział Karpiński.

Wojewoda lubelska Genowefa Tokarska zaznaczyła, że wszystkie wnioski samorządów o pomoc w usuwaniu szkód zostały załatwione pozytywnie. - Część zadań w tym zakresie finansowana jest z unijnego Funduszu Solidarności, uwalnia się dzięki temu rezerwa na kolejne potrzeby - powiedziała.

W tym roku samorządy Lubelszczyzny otrzymały już promesy na ponad 30 mln zł dotacji budżetu państwa, w tym przeszło 20 mln zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i przeszło 10 mln zł na realizację programu ochrony wąwozów lessowych. Dzięki temu będzie odbudowanych i wyremontowanych m.in. ponad 40 km dróg, trzy mosty i 10 przepustów drogowych.

Grzegorz Teresiński, wójt - dwukrotnie zalanej podczas ubiegłorocznej powodzi - nadwiślańskiej gminy Wilków powiedział, że nie zostały jeszcze usunięte wszystkie szkody wyrządzone przez żywioł. - Każde pieniądze na odbudowę infrastruktury są pożądane i jesteśmy za nie wdzięczni - stwierdził.

Dodał, że mieszkańcy gminy otrzymali ponad 100 mln zł na odbudowę i remonty domów, a około 50 mln zł przeznaczono na drogi, wodociągi, oczyszczalnie ścieków, szkoły i inne obiekty publiczne. - Do zrobienia pozostała jeszcze infrastruktura sportowa, cztery mosty, a także drogi. Wystąpiliśmy o 19 mln zł na ten cel z regionalnego programu operacyjnego, te pieniądze mają być w przyszłym roku - mówił wójt