Misją Programu jest wyrównywanie szans życiowych, zawodowych i edukacyjnych na terenach słabych ekonomicznie oraz kreowanie postaw obywatelskich i budowanie społeczeństwa informacyjnego.   „W tym roku otrzymaliśmy wiele interesujących projektów, z których wybierzemy grantobiorców. Poziom jest bardzo wysoki, więc komisję konkursową czeka prawdziwe wyzwanie. Wzorem ubiegłorocznej edycji większość wniosków nadeszła w kategorii edukacja i rozwój. Mamy też wiele zgłoszeń od prężnie działających, lokalnych organizacji pozarządowych” – powiedziała Katarzyna Tadeusiak Koordynatorka Biura Programu.  

Efekty ubiegłorocznej edycji programu przeszły oczekiwania organizatorów. Powstało 140 pracowni internetowych w całej Polsce, z których korzysta 26 000 mieszkańców wsi. Program był też trampoliną do dalszych, systemowych zmian w miejscach gdzie wcześniej trudno było o sukcesy i optymizm. Kilka grup działania programu przekształciło się w organizacje pozarządowe, które w dalszym ciągu będą stymulowały rozwój swoich środowisk, wspomagając się innymi programami, czy dotacjami unijnymi. Powstało 90 lokalnych stron www.  

Rzeczpospolita Internetowa to ogólnopolski program grantowy skierowany do gmin wiejskich w całej Polsce, który działa od 2006 roku. Wartość grantów w programie 2006-2007 to 5,7 miliona złotych. Wzorem ubiegłej edycji o dofinansowanie mogą aplikować lokalne Grupy Działania liczące od 5 do 30 osób, które prawidłowo przedstawią projekt aplikując na stronę www.rp-internetowa.pl. Projekty muszą rozwiązywać bieżące problemy społeczne danego obszaru, a także być związane z edukacją i rozwojem gminy lub promować idee integracji i tolerancji. Szczegóły organizacyjne projektów nie są ściśle określone – mogą to być wszelkie kreatywne pomysły związane z jedną z trzech kategorii tematycznych:

  • edukacja i rozwój
  • nasz region
  • integracja i tolerancja

Głównym założeniem Programu jest wykorzystanie Internetu, zarówno na poziomie realizacji działań jaki i prezentacji efektów . Najlepsi mogą otrzymać aż 30 tysięcy złotych na realizację swoich pomysłów. Z każdej gminy wiejskiej można złożyć jeden projekt.

Z myślą o o lauretach ubiegłorocznej edycji programu, którzy nie mogą aplikować ponownie, została utworzona Liga Gmin Wiejskich dająca szansę dalszego rozwoju.