W 2006 r. przeprowadzono ok. 66 tys. przetargów (86 proc. na sprzedaż), w których zaoferowano 200 tys. ha (ok. 65 proc. gruntów na sprzedaż).
Od 1999 r. ANR organizuje przetargi ograniczone. Przeprowadzono ich około 14 tys., oferując blisko 285 tys. ha. W 2006 r. odbyło się około 3,5 tys. przetargów ograniczonych (67 proc. na sprzedaż); 99 proc. tych przetargów była kierowana do rolników indywidualnych powiększających gospodarstwa rodzinne. Agencja w 2006 r. zwiększyła ilość przetargów ograniczonych dla rolników w porównaniu do roku 2005 (ok. 3 tys. takich przetargów).

Źródło: ANR