W czwartek sejmowe Komisja Finansów Publicznych i Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi omawiały poprawki zgłoszone w drugim czytaniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Rządowe przedłożenie zakłada zwiększenie limitu oleju napędowego zużywanego na 1 ha upraw rolnych ze 100 l do 110 l. Wzrosnąć ma też limit zużycia oleju napędowego w przeliczeniu na dużą jednostkę przeliczeniową bydła (DJP) z 30 l do 40 l w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła.

Poprawka złożona przez parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej zmierzała do podniesienia limitu zużycia oleju napędowego do 150 litrów, zaś limitu zużycia oleju napędowego w przeliczeniu na dużą jednostkę przeliczeniową bydła - do 60 litrów.

Także poprawka złożona przez posłów Polski 2050 zmierzała do podniesienia obu limitów - pierwszego do 130 litrów, a drugiego do 79 litrów.

W obu przypadkach posłowie uzasadniali konieczność podniesienia limitów wzrostem cen produkcji rolnej, cen nawozów itd.

Wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik rekomendował odrzucenie poprawek, tłumacząc, że "rząd monitoruje sytuację" i zapewniając, że jeśli będzie trzeba, rząd zwiększy wsparcie dla rolników. Połączone komisje zarekomendowały odrzucenie obu poprawek do projektu.