W poniedziałek przed południem senacka Komisja Ustawodawcza wznowiła prace nad nowelą o ochronie zwierząt, która m.in. wprowadza zakaz hodowli zwierząt na futra i ogranicza ubój rytualny. Po omówieniu części zgłoszonych do noweli poprawek przewodniczący komisji Krzysztof Kwiatkowski (niezrzeszony) ogłosił przerwę w posiedzeniu do godz. 14, po której ma odbyć się głosowanie nad poprawkami.

Kwiatkowski omawiał złożone przez siebie poprawki. Dotyczą one m.in. doprecyzowania regulacji wypłaty świadczeń dla osób opiekujących się psami odchodzącymi ze służby oraz, o co wnioskowała posłanka KO Katarzyna Piekarska, objęcia takim świadczeniem również opiekunów psów wycofanych ze służby w Straży Marszałkowskiej.

Kwiatkowski złożył też poprawkę dotyczącą zakazu prowadzenia przez komorników egzekucji, której by podlegały zwierzęta domowe. Jak zaznaczył, wartość materialna takiego zwierzęcia jest często absolutnie nieproporcjonalna do wartości emocjonalnej dla domowników, głównie dla dzieci. Kolejna poprawka złożona przez senatora Kwiatkowskiego dotyczy zakazu przekazywania zwierząt jako nagród w różnego rodzaju konkursach czy loteriach.

Kwiatkowski złożył też poprawkę dotyczącą zasad odwołania się do sądu od decyzji o rekompensacie za wygaszenie, na mocy noweli, legalnej dotychczas działalności. "Ta poprawka dotyczy absolutnie kluczowej rzeczy; aby nie tak, jak to proponował Sejm, decyzję o wysokości rekompensaty (...) rozstrzygał wyłącznie podmiot, który podejmuje decyzję - czyli podmiot zainteresowany, tylko żeby była możliwość odwołania do sądu - mówił Kwiatkowski. - To osoba, która korzysta z rekompensaty, stwierdza, czy jest zadowolona z wysokości przyznanej rekompensaty, czy jest niezadowolona i zgłasza w tym zakresie wniosek do sądu - dodał.

Na wniosek Piekarskiej, Kwiatkowski złożył także poprawkę do zapisu wprowadzającego listę organizacji pożytku publicznego, które będą mogły odbierać zwierzęta. Poprawka zakłada, iż do momentu powstania takiej listy, obowiązywać będą w kwestii odbioru zwierząt dotychczasowe przepisy.

Senator Marek Borowski (KO) zgłosił natomiast poprawkę wprowadzającą obowiązek czipowiania psów. - Chciałbym zgłosić kompleksową poprawkę, która wchodziłaby do art. 6, która kompleksowo reguluję kwestię mikroczipów, ogólnokrajowego systemu rejestracyjnego - dodał.