Rolnictwo zrównoważone to wszelkie działania ograniczające wpływ rolnictwa na środowisko, umożliwiające bardziej efektywne i przyjazne dla środowiska wykorzystanie zasobów, np. gleby, ziemi, wody, maszyn, środków ochrony roślin, nasion, nawozów czy energii, przy zachowaniu opłacalności produkcji rolniczej i akceptacji społecznej.

- Coraz wyższe wymogi Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska nie mogą być wprowadzane z całkowitym pominięciem analizy ich wpływu na dochód rolnika. To niezwykle ważne, aby odpowiednie zachęty finansowe dla rolników w nowej Wspólnej Polityce Rolnej pozwoliły na zrównoważenie celów środowiskowych i ekonomicznych. Zależy nam bardzo na tym, aby rolnictwo stawało się jeszcze bardziej przyjazne środowisku, ale pamiętajmy jednocześnie, że rolnictwo to praca zarobkowa, a nie hobby - powiedział przewodniczący Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Marian Sikora.

Rolnictwo zrównoważone jest dostępne dla wszystkich rolników w Polsce. Wraz z Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych i innymi partnerami rolniczymi Stowarzyszenia "ASAP" chcemy upowszechnić ten model rolnictwa w naszym kraju, skutecznie ono łączy ochronę środowiska, opłacalność produkcji i społeczną akceptację - stwierdził członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego "ASAP" Adam Kopyść.

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego "ASAP" jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha żywnościowego. Stowarzyszenie podejmuje działania edukacyjne na rzecz promocji rolnictwa zrównoważonego w Polsce. Więcej informacji na rolnictwozrownowazone.pl.

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych jest organizacją społeczno - zawodową. Aktualnie zrzesza 29 krajowych związków rolniczych i zrzeszeń branżowych, obejmujących podstawowe sektory w rolnictwie. Organizacje te zrzeszają plantatorów, hodowców i producentów specjalizujących się w poszczególnych branżach.