- Porozumienie z zarządem Zakładów Azotowych Puławy podpisali przedstawiciele Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego oraz Społecznego Związku Zawodowego - poinformował rzecznik puławskich zakładów Grzegorz Kulik.

Porozumienie przewiduje podwyżki dla pracowników w wysokości 10 proc. poborów, wypłacane po zarejestrowaniu niezbędnych dokumentów w Państwowej Inspekcji Pracy. Pracownicy otrzymają też "świadczenie dodatkowe" w wysokości 6 proc. miesięcznych zarobków, przysługujące wstecz od początku tego roku do czasu wypłaty 10-procentowej podwyżki. Zarząd zobowiązał się też do przeznaczenia 5 proc. wynagrodzeń na premie, które będą wypłacane po opracowaniu nowego regulaminu premiowania.

Na przeprowadzenie tych regulacji płacowych wcześniej zgodziły się pozostałe cztery związki zawodowe działające w zakładach Puławy, które nie prowadziły sporu zbiorowego z zarządem.

Jak podał Kulik podwyżki spowodują zwiększenie kosztów płacowych w zakładach o 28 mln zł rocznie.

Porozumienie ze związkami zawodowymi przewiduje też opracowanie i wdrożenie w życie Kodeksu Etyki, który będzie określał zasady postępowania w stosunkach między pracownikami. Kodeks przygotuje zespół złożony z przedstawicieli wszystkich związków zawodowych.

Zarząd zakładów ma też organizować comiesięczne spotkania z udziałem związkowców, na których będą oni mogli zgłaszać problemy związane z bezpieczeństwem pracy.

Przedmiotem sporu zbiorowego w puławskich zakładach był sposób podziału środków przeznaczonych na podwyżki. Związkowcy uważali, że proponowany system znacznie podwyższa wynagrodzenie najlepiej zarabiającej kadrze zarządzającej, natomiast zbyt mało pracownikom produkcji oraz niższej i średniej administracji.

Związkowcy zarzucali też zarządowi "nękanie i zastraszania pracowników" oraz domagali się zwiększenia bezpieczeństwa pracy. W marcu przez dziesięć dni prowadzili akcję prestacyjną, która polegała na okupacji pomieszczeń zakładu, bez przerywania produkcji.

Puławskie zakłady należą do największych w kraju firm nawozowych i chemicznych. Zatrudniają ok. 3,3 tys. pracowników. Średnia płaca wynosi ok. 5 tys. zł. Za rok obrotowy 2010/2011 zakłady miały 226 mln zł zysku.