Jak poinformowało starostwo płockie, urządzenia systemu, który działa w sposób cyfrowy i radiowy, zamontowano w strażnicach Ochotniczych Straży Pożarnych.

System za 120 tys. zł. kupiono w ramach międzynarodowego projektu INARMA, w którym powiat płocki - jako jedyny partner z Polski - uczestniczy od 2010 r.

Główna część systemu znajduje się w wydziale zarządzania kryzysowego starostwa płockiego, które w sytuacji zagrożenia uruchomi lub wstrzyma alarmy. System ma 12 zakodowanych sygnałów ostrzegawczych obowiązujących w Unii Europejskiej. Pozwala też na posługiwanie się komunikatami głosowymi.

Projekt INARMA obejmuje działania na rzecz zapobiegania powodziom i ich skutkom. Oprócz reprezentującego Polskę powiatu płockiego, uczestniczą w nim regiony z Węgier, Niemiec, Austrii i Włoch. Projekt o budżecie ponad 1 mln euro współfinansuje Unia Europejska. W części polskiej budżet przedsięwzięcia to około 240 tys. euro z czego 206 tys. euro, czyli 85 proc., to dofinansowanie unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Powódź dotknęła gminę Gąbin i sąsiednią Słubice w powiecie płockim pod koniec maja 2010 r. - po przerwaniu przez Wisłę wału przeciwpowodziowego w Świniarach - oraz na początku czerwca, gdy rzeką spływała druga fala wezbraniowa. W obu gminach zalanych zostało ponad 20 miejscowości i mniej więcej 6 tys. ha, zamieszkałych przez 4 tys. osób. Ewakuowano wtedy ponad 2,5 tys. osób oraz ponad 2,3 tys. zwierząt.

Powiat płocki przystąpił do projektu INARMA w październiku 2010 r., jako pierwszy samorząd z Polski.

W kwietniu tego roku w Dobrzykowie pod Płockiem, w ramach projektu INARMA, przeprowadzono ćwiczenia zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na wypadek wezbrania Wisły i wystąpienia zagrożenia powodziowego w powiecie. W ćwiczeniach uczestniczyły m.in. lokalne służby samorządowe oraz państwowa i ochotnicza straż pożarna. Ćwiczono budowę zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz przygotowanie i prowadzenie ewakuacji ludności po przekroczeniu przez Wisłę stanów alarmowych i przerwaniu wałów przeciwpowodziowych.