W związku z powyższym skład zarządu przedstawia się następująco:
- dr Wojciech Wardacki - prezes zarządu,
- Paweł Łapiński - wiceprezes zarządu,
- dr Grzegorz Kądzielawski – wiceprezes zarządu,
- Witold Szczypiński - wiceprezes zarządu,
- Mariusz Grab – wiceprezes zarządu,
- Artur Kopeć – członek zarządu.

Ponadto Rada Nadzorcza stwierdziła ważność wyborów kandydata na członka zarządu wybieranego przez pracowników spółki, przeprowadzonych w dniach 22 marca do 11 kwietnia oraz uznała wybór Artura Kopcia jako kandydata na członka zarządu spółki XI kadencji.

Mariusz Grab od 23.05.2016 roku jest prezesem zarządu Grupa Azoty Police Service Sp. z o.o. Wcześniej był m.in. prokurentem i zastępcą dyrektora spółki Żegluga Szczecińska sp. z o.o., wiceprezesem a potem prezesem Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie oraz nauczycielem akademickim na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej. Ukończył studia na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej oraz podyplomowe studia pedagogiczne na Politechnice Szczecińskiej.