Powstające w Grodnie Centrum Współpracy Międzynarodowej, będzie stanowić płaszczyznę do realizacji projektów w dziedzinie nauki i edukacji, zwłaszcza dla młodzieży wiejskiej, promowania kultury narodowej oraz walorów przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego.

– Chcemy stworzyć miejsce, które będzie tętniło życiem. Planowane w nim wydarzenia będą służyć rozwijaniu umiejętności młodzieży, zdobywaniu przez nią wiedzy i doświadczenia. W Centrum zamierzamy realizować m.in. warsztaty kulinarne i muzyczne, szkolenia, zajęcia z edukacji przyrodniczej, a także wystawy i koncerty, z których część będzie miała charakter międzynarodowy. Będzie to pierwsze takie miejsce w Polsce, otwarte również dla mieszkańców okolicznych miejscowości i osób odwiedzających Woliński Park Narodowy – mówi Marek Zagórski, prezes zarządu Fundacji EFRWP.

23 stycznia br. odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod Centrum Współpracy Międzynarodowej. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście, m.in.: Dr. Iván Gyurcsík – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Węgier, Maciej H. Grabowski – Minister Środowiska, Marek Tałasiewicz – Wojewoda Zachodniopomorski, Jerzy Buzek – Przewodniczący Rady Programowej EFRWP oraz Arleta Siarkiewicz Hoszowska – Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego.