Ośrodek Szkoleniowo-Biurowy dla rolników w Parzniewie jest obecnie największym własnym projektem inwestycyjnym samorządu rolniczego. Koszty finansowania tej wartej blisko 4 mln złotych inwestycji w zasadniczej części ponosi Krajowa Rada Izb Rolniczych ze środków własnych. W 2009 r. grunt pod ośrodek został nieopłatnie przekazany przez Agencje Nieruchomości Rolnych Oddział Warszawa.

Ośrodek Szkoleniowo-Biurowy dla rolników w Parzniewie jest obiektem, który architektonicznie nawiązuje do tradycji, będąc jednocześnie budynkiem nowoczesnym. Ze względu na swą funkcję budynek posiada wiele nowych rozwiązań budowlanych - chociażby wymienniki ciepła. Istotny dla inwestora był również aspekt ekologiczny.

Budowa Centrum poszerzy możliwości szkolenia rolników w zakresie możliwości pozyskiwania środków UE jak i szkoleń zawodowych.
Ośrodek rozpocznie swoją działalność w lipcu 2016 r.