Spotkanie założycielskie Sieci, podczas którego podpisane zostanie porozumienie o jej utworzeniu, zaplanowano na najbliższy poniedziałek w Strumieniu w powiecie cieszyńskim na Śląsku. Pomysłodawcy przedsięwzięcia są przekonani, że w przyszłości dołączą do niego kolejne gminy.

Inicjatywa utworzenia Sieci zrodziła się w październiku ubiegłego roku w Prószkowie na Opolszczyźnie podczas obchodów 15-lecia odnowy wsi w Polsce. Wówczas zawiązała się grupa inicjatywna, która podjęła decyzję o organizacji spotkania założycielskiego w Strumieniu.

Oprócz tej podcieszyńskiej gminy do grupy inicjatywnej należą także: Czarna Dąbrówka w powiecie bytowskim, Gniewino w powiecie wejherowskim (obydwie miejscowości z woj. pomorskiego), Dzierżoniów na Dolnym Śląsku oraz Gogolin i Popielów z woj. opolskiego.

Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi ma być ogólnopolską platformą współdziałania gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz innych podmiotów na rzecz rozwoju społeczności i obszarów wiejskich. Poprzez wspólne inicjatywy, bezpośrednie kontakty oraz relacje wzorowane na modelu współdziałania gmin partnerskich, organizacja chce wypracowywać i upowszechniać wzorcowe i nowatorskie rozwiązania, zwiększając istniejący już dorobek poszczególnych uczestników.

Docelowo gminy skupione w Sieci chcą współpracować przy konkretnych projektach. Jednym z pierwszych może być utworzenie Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce. Inicjatywa ma służyć m.in. ich promocji.

Oprócz gmin w inicjatywę włączyły się także władze Opolszczyzny oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów, które będą współorganizatorami spotkania założycielskiego Sieci. Poza wójtami i burmistrzami na poniedziałkowe spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP oraz wojewodów i marszałków Śląska i Opolszczyzny.

Podpisanie porozumienia poprzedzone będzie warsztatami, na których ostatecznie zostaną wypracowane warunki współpracy. Zaplanowano również konferencję "Najlepsze praktyki w partycypacyjnym zarządzaniu gminą wspierającą lokalne procesy odnowy wsi", która odbędzie się w najbliższy wtorek w Gminnym Centrum Integracji Wsi w miejscowości Pruchna k. Cieszyna. Uczestnicy spotkania wezmą udział w wizycie studyjnej na terenie sołectwa Drogomyśl.