O złożeniu podpisu przez ministra pod treścią porozumienia poinformowało w poniedziałek MEiN.

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk (ERCE PAN) w Łodzi działa pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury - UNESCO.

Ekohydrologia to nauka na pograniczu działu hydrologii i ekologii, zajmująca się badaniem oddziaływań między organizmami a cyklem hydrologicznym. Procesy te zachodzą w planetarnej warstwie przyziemnej. Bada też zależności procesów biologicznymi i hydrologicznych, które można wykorzystywać dla poprawy jakości wody i projektowaniem zmian w gospodarce wodnej danego regionu, mających poprawić stan środowiska naturalnego.

Istotną rolę w badaniach poświęconych ekohydrologii odgrywa właśnie ERCE PAN w Łodzi. Jego założycielem jest pionier światowej ekohydrologii prof. Maciej Zalewski. Działalność centrum zainaugurowano w 2006 r.

"Ekohydrologia jest dynamicznie rozwijającym się na świecie kierunkiem badawczym, wspieranym w ramach Międzynarodowego Programu Hydrologicznego UNESCO (UNESCO IHP) przy zaangażowaniu innych instytucji międzynarodowych. Polscy naukowcy odegrali wiodącą rolę w fazie formułowania oraz rozwijania tej koncepcji, prowadzenia prac badawczych i popularyzacji oraz rozpowszechniania wyników badań i wiedzy" - czytamy w komunikacie resortu edukacji i nauki.

Podano w nim, że główną przyczyną zainteresowania UNESCO problematyką ekohydrologii jest pogarszający się stan zasobów wodnych w skali światowej i konieczność stworzenia systemowego podejścia do poprawy ich jakości.

"Utworzenie Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO w Polsce wynikało z uznania dla doświadczenia i wiodącej roli polskich naukowców w tej dziedzinie. Ekohydrologia, jako podejście systemowe, stwarza pozytywne sprzężenia zwrotne między poprawą stanu środowiska a rozwojem społeczno-ekonomicznym" - zaznaczono.

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii (European Regional Centre for Ecohydrology - ERCE) jest placówką Polskiej Akademii Nauk, mająca za zadanie kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów z wodą. Jego rolą jest także koordynowanie prac innych instytucji zajmujących się ekohydrologią.

ERCE PAN powstało na mocy umowy zawartej w 2006 r. w Paryżu między ówczesnym ministrem nauki a dyrektorem generalnym UNESCO. Powstało w miejsce Międzynarodowego Centrum Ekologii Polskiej Akademii Nauk.

Do zadań ERCE należą: badania naukowe w zakresie rozwoju ekohydrologii, promowanie systemów monitoringu i modelowania, jak również przekazywanie wiedzy i jej praktyczna implementacja w celu osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego wód i wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej Parlamentu Europejskiego i Rady oraz innych przepisów prawa UE, dotyczących środowiska - w ścisłej współpracy i pod formalnymi auspicjami UNESCO.

Porozumienie wejdzie w życie po jego zatwierdzeniu przez Radę Ministrów.