List intencyjny dotyczy powołania Funduszu KOWR Ventures, który będzie inwestował w innowacyjne MŚP bezpośrednio lub za pośrednictwem funduszy venture capital. Podpisali go zastępca Dyrektora Generalnego KOWR - Wojciech Kędzia i prezes GPW Ventures - Piotr Gębala.

W ramach projektu GPW Ventures utworzy dla KOWR dedykowany fundusz inwestycyjny - Fundusz KOWR Ventures, którego jedynym inwestorem będzie KOWR, a zarządzany on będzie przez GPW Ventures.

Celem projektu jest wspieranie rozwoju rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego oraz obszarów wiejskich w Polsce za pomocą innowacyjnych rozwiązań.

"Dociera do mnie wielu ludzi z pomysłami do zastosowania w rolnictwie. Nie jestem w stanie zweryfikować, czy są one wiarygodne i realne. Urzędnicy nie chcą ryzykować inwestując w niepewne pomysły. W rolnictwie jednak innowacyjne pomysły są niezbędne, m.in. dlatego, że zmieniają się oczekiwania wobec rolnictwa np. związane z Zielonym Ładem" - mówił podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

"Cieszę się, że tworzymy kolejny krok dla wzmocnienia polskiego rolnictwa. Mam nadzieję, że pomysł utworzenia specjalnego funduszu zostanie w ciągu kilku miesięcy zrealizowany. Liczymy, że współpraca GPW Ventures i KOWR w tym obszarze będzie kamieniem milowym w rozwoju rolnictwa naszego kraju" - podkreślił minister.

KOWR planuje powierzyć pod zarządzanie spółce GPW Ventures do 25 mln zł w 2020 r. oraz w razie potrzeby i możliwości kolejne środki w latach następnych.

Aktywa powierzone Funduszowi KOWR Ventures zostaną przeznaczone na inwestycje w przedsiębiorstwa, których działalność jest związana z poprawą konkurencyjności gospodarki rolnej i zwiększaniem rentowności gospodarstw rolnych, wspieraniem efektywnego gospodarowania zasobami, w tym OZE, a także przeciwdziałaniem niekorzystnym zmianom klimatycznym, czy rozwojem działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich.

Fundusz KOWR Ventures będzie wspierał realizacje działań innowacyjnych i rozwojowych związanych z innowacjami technologicznymi, produktowymi, procesowymi, organizacyjnymi i marketingowymi.

GPW Ventures działa jako fundusz-funduszy (ang. fund-of-funds), który lokuje środki, powierzone mu przez inwestorów, na zasadach rynkowych w funduszach VC. GPW Ventures ASI S.A. zostało założone w lutym 2019 roku przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Pod koniec października 2019 roku spółka została wpisana do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi prowadzonego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego