Starostwo wystąpiło już do Krajowej Spółki Cukrowej z wnioskiem o wydzielenie działki łącznie z zabytkowym budynkiem, w którym mogłaby znaleźć się ekspozycja.

Decyzja w tej sprawie już zapadła. - Na potrzeby przyszłego muzeum przekażemy nieodpłatnie odnowiony budynek, najstarszy na terenie byłej cukrowni "Częstocice", w którym miałoby takie muzeum powstać - powiedziała dyrektorka działu promocji KSC Sylwia Kalska. Wcześniej trzeba przeprowadzić w budynku niezbędne prace remontowe, do czego zobowiązała się spółka.

Do muzeum mają trafić wybrane eksponaty z ogólnopolskiego katalogu zabytków cukrownictwa. Oznacza to, że muzeum mogłoby mieć charakter ponadregionalny. Chodzi między innymi o historyczne dokumenty, ale także narzędzia i maszyny wykorzystywane przez prawie dwa wieki do produkcji cukru.

Inne świętokrzyskie zabytki przemysłu miały mniej szczęścia; np. tzw. stara huta w Ostrowcu Św., została podzielona na działki i sprzedana prywatnym inwestorom. - Zapomniano o tych rzeczach, które miały wartość historyczną, które były "świadkami" ponaddwustuletniej tradycji przemysły hutniczego. Wiele rzeczy pocięto na złom i wywieziono. (...) Nie chcemy by te doświadczenia powtórzyły się w przypadku cukrowni - powiedział starosta ostrowiecki Zdzisław Kałamaga.

Cukrownia Częstocice była najstarszą polską cukrownią. Założył ją w 1839 roku hrabia Henryk Łubieński. Jej działalność została wygaszona w 2006 roku.

Krajowa Spółka Cukrowa powstała w sierpniu 2002 roku i jest największym w Polsce i siódmym co do wielkości producentem cukru w Europie.