Będzie to pierwszy tego typu bezpłatny poradnik wydany i kolportowany przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą, dostosowany do specyfiki regionu.

- Chcemy, żeby każdy rolnik znał swoje prawa i wiedział, jak postępować w przypadku szkód rolniczych, które stanowią w naszym województwie poważny problem. Pozwoli to uniknąć ewentualnych konfliktów czy wykorzystywania niewiedzy rolników - powiedział Jacek Kuczajowski, dyrektor biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

Wcześniej rolnicy z Warmii i Mazur mogli korzystać jedynie z poradnika wydanego przed rokiem przez Śląską Izbę Rolniczą. Nowa publikacja aktualizuje przepisy dotyczące uzyskiwania odszkodowań za szkody spowodowane przez zwierzęta.

Poradnik do końca listopada ma opracować Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR. Jeszcze w tym roku powinien trafić do rolników za pośrednictwem powiatowych biur izby rolniczej.

W publikacji znajdą się rozdziały poświęcone szacowaniu szkód na gruntach ornych oraz w trwałych użytkach zielonych. Poradnik zawierać ma podstawy prawne szacowania zarówno szkód łowieckich, jak i wyrządzanych przez zwierzęta prawnie chronione.

Przepisy zaopatrzone będą w komentarze i porady wyjaśniające w przystępny sposób, co może i powinien zrobić rolnik w konkretnych sytuacjach. Znajdą się w nim także przykłady wypełnienia protokołów szacowania szkody.

Poradnik jest kolejną inicjatywą olsztyńskiej izby rolniczej w sprawie szkód wyrządzanych przez zwierzęta. Od pięciu lat rolniczy samorząd organizował we wsiach szkolenia, w których rocznie uczestniczyło ponad stu rolników z woj. warmińsko-mazurskiego.

O tym, że wzrasta wiedza rolników nt. odszkodowań, świadczy rosnąca od kilku lat liczba wniosków do kół łowieckich i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Tylko w tym roku za straty wyrządzone w regionie przez bobry skarb państwa wypłaci 1,5 mln zł.