Podobnie jak w latach ubiegłych możliwe jest dostarczenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowym po tym terminie, czyli do 10 czerwca. W takim przypadku za każdy dzień opóźnienia należna rolnikowi dopłata będzie pomniejszana o 1 procent. Agencja przyjmuje wnioski od 15 marca.

Do 28 kwietnia wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło ok. 406 tys. osób. Według szacunków, takie dokumenty powinno jeszcze dostarczyć ok. 960 tys. rolników. W 2010 r. o dopłaty bezpośrednie starało się 1 mln 375 tys. osób.

Podobnie jak w roku ubiegłym rolnicy mogą na jednym formularzu wniosku ubiegać się o przyznanie dopłat bezpośrednich, pomocy z tytułu gospodarowania na ziemiach niekorzystnych rolniczo (np. na terenach górskich - jest to tzw. dopłata ONW), a także wsparcia na realizację tzw. przedsięwzięć rolnośrodowiskowych.

Agencja apeluje, by rolnicy nie odkładali tej czynności na ostatnią chwilę, gdyż - jak pokazuje doświadczenie z poprzednich lat - tworzą się wtedy kolejki, a pracownicy ARiMR nie mają czasu, by od ręki poprawiać ewentualne błędy.

Ponadto Agencja przypomina, że możliwe jest także złożenie wniosku poza biurem powiatowym, w specjalnie wyznaczonym miejscu, np. w urzędzie miasta, gminy czy ośrodku kultury. Wykaz takich placówek wraz z terminami, w których przyjmują wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, znajduje się na stronie internetowej ARiMR - www.arimr.gov.pl.

Przypominamy, że w tym roku po raz pierwszy można ubiegać się o unijne pieniądze przez internet. By można było skorzystać z elektronicznego formularza, trzeba przedtem otrzymać w biurze powiatowym kod dostępu do systemu elektronicznego ARiMR oraz login.

W tym roku Agencja prowadzi już nabór wniosków po raz ósmy. W ramach dopłat za 2011 rok polscy rolnicy otrzymają w sumie ok. 3,34 mld euro.