Wszyscy wojewodowie przekazali do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji informacje o rozmiarach potrzeb samorządów. Informacje te zostały ustalone na podstawie zgłoszeń poszczególnych gmin i powiatów.

Wysokość środków dla samorządów, o które poprosili poszczególni wojewodowie:
woj. dolnośląskie – 1,6 mln złotych
woj. lubelskie – 0,9 mln złotych
woj. małopolskie – 11,2 mln złotych
woj. opolskie – 3 mln złotych
woj. podkarpackie – 11,6 mln złotych
woj. śląskie – 12,2 mln złotych
woj. świętokrzyskie - 3 mln złotych.

Śródki zostaną jak najszybciej przesłane do wojewodów, którzy przeznaczą je dla gmin i powiatów walczących z żywiołem. Z tych pieniędzy samorządy sfinansują najpilniejsze działania przeciwpowodziowe, m.in. zakup paliwa do pomp i pojazdów, środków dezynfekcyjnych, czy wynajem autobusów do przewozu ewakuowanych osób.

Źródło: farmer.pl