Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest produkcja skrobi ziemniaczanej oraz modyfikatów skrobiowych i białka ziemniaczanego.

Przedmiotem przetargu jest 42.437 akcji, które stanowią 33,28 proc. kapitału zakładowego spółki o wartości 20 złotych. Minimalna cena sprzedaży za jedną akcję wynosi 125,6 zł, co stanowi 5 330 087,2 zł za wszystkie zbywane akcje.

Termin składania ofert nabycia akcji spółki, upływa 25 lipca 2011 r. o godzinie 14.00.