Skarb Państwa chce sprzedać 42.437 akcji stanowiących 33,28 proc. kapitału zakładowego spółki o wartości nominalnej 20 złotych.

Minimalna cena sprzedaży (cena wywoławcza) za jedną akcję wynosi 107 złotych, co stanowi 4 540 759 złotych za wszystkie zbywane akcje. Jak informuje Ministerstwo Skarbu Państwa otwarcie ofert nastąpi 5 września 2011 r.