Bezpieczeństwo pracy pozostaje dla polskiego pracownika często w sferze marzeń. Dane przedstawione przez Eurostat na początku maja br., wskazują że Polska jest pierwszym krajem w Unii Europejskiej z najwyższym odsetkiem osób w wieku od 15 do 64 lat zatrudnionych na czas określony. Pod koniec 2016 roku 27,5 proc. pracowników nie miało stałej umowy, jest to zatem wskaźnik prawie dwukrotnie większy od unijnej średniej, która wyniosła 14,2 proc. Brak stałych umów szczególnie dotyka ludzi młodych od 15 do 24 roku życia. Z drugiej zaś strony praca tymczasowa często jest okazją do zdobycia doświadczenia, oraz możliwością wyboru czasu pracy i dostosowaniem jej do innych obowiązków. Minusem jest z kolei brak stabilności i zwykle niższe wynagrodzenie.

W Polsce zatrudnionych na stałe był zaledwie 1 na 5 pracowników. Drugie pod tym względem miejsce w krajach członkowskich zajęła Hiszpania, trzecie Holandia, a dalej uplasowały się m.in Chorwacja i Holandia.

Jak to wygląda praca tymczasowa w rolnictwie?

Żniwa lub letnie prace polowe i ogrodnicze to świetna okazja dla rolników na znalezienie pracowników sezonowych. Zwykle w takich przypadkach podstawą zatrudnienia jest umowa na czas określony. Ostatni spis rolny przeprowadzony w 2010 r. (publikowany co 10 lat) wykazał, że to właśnie Polska charakteryzuje się największą siłą roboczą zatrudnioną w rolnictwie.

Według badań IERiGŻ-PIB można wnioskować, że aktualnie zatrudnienie w rolnictwie indywidualnym może znaleźć od 400 do 450 tys. osób na okres ok. 30-40 dni roboczych w ciągu roku, gdy tymczasem stałą pracę w tym segmencie działalności produkcyjnej ma szanse podjąć zaledwie 40-50 tys. osób. Specjaliści szacują również, że w okresie najbliższych dziesięciu lat liczba miejsc pracy tymczasowej w rolnictwie może wzrosnąć o ok. 8-10 proc. Okresowe zapotrzebowanie na pracowników sezonowych, w ocenie IERiGŻ, występuje u ponad ¼ gospodarstw rolnych.

Rolnik może zatrudnić osoby do pracy sezonowej w swoim gospodarstwie rolnym w oparciu o obowiązujący rodzaje umów. Niemniej pamiętajmy, że w kodeksie pracy pojęcie pracy sezonowej nie występuje. Przyjmuje się zatem, że to taki rodzaj pracy, na który jest zapotrzebowanie wyłącznie przez pewien pewien okres związany zwykle z porą roku, a pracowników takich można zatrudniać na podstawie np. terminowej umowy o pracę (na czas określony, na czas wykonywania określony pracy, na okres próbny). Regulacje prawne w tym zakresie pozostają takie same, jak w przypadku zatrudnienia w innych sektorach gospodarki.