Spotkanie związane było z omówieniem zagadnień dotyczących bezpieczeństwa żywności, w tym planowanych zmian organizacyjnych, które mają doprowadzić do utworzenia jednej instytucji, tj. Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii.

W trakcie rozmów podnoszona była przez środowisko lekarzy weterynarii konieczność przejęcia przez nową inspekcję części zadań dotyczących żywności będących obecnie w kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Podkreślano, że nowa instytucja zajmowałaby się w sposób kompleksowy zagadnieniem bezpieczeństwa żywności - „od pola do stołu".
Zwracając uwagę na słuszność powołania jednej instytucji zajmującej się bezpieczeństwem żywności, minister Marek Sawicki podkreślił jednocześnie znaczenie współpracy z lekarzami weterynarii przy opracowaniu niezbędnych rozwiązań w tym zakresie.

Projekt założeń do ustawy powołującej Państwową Inspekcję Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii powinien powstać w ciągu najbliższego kwartału.