W I półroczu br. spółka Elstar Oils miała 5,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 2,87 mln zł straty rok wcześniej.