Sukcesem pochwalił się PIORiN. Działania w ramach trwającej 2 miesiące akcji unijnych służb były prowadzone równolegle w wielu państwach europejskich, w szczególności na obszarach przygranicznych. W Polsce Silver Axe IV ukierunkowana była głównie na kontrole importu i eksportu środków ochrony roślin, prowadzone przy skoordynowaniu pracy trzech służb: PIORiN, KAS oraz policji.

Jak czytamy w komunikacie PIORiN: „W wyniku działań kontrolnych, przeprowadzonych w ramach operacji Silver Axe IV, zakwestionowano rekordową ilość ponad 550 ton nielegalnych środków ochrony roślin. W Polsce w ramach akcji prowadzonej przy wsparciu EUROPOL-u, ujawniono aż 92 259,09 kg/l nielegalnych środków ochrony roślin, z czego 86 ton zatrzymano na granicy kraju.”

W czasie akcji inspektorzy PIORiN przeprowadzili 3 039 kontroli ukierunkowanych na wykrywanie nielegalnych, w tym podrobionych, środków ochrony roślin w portach morskich, na lotniskach, lądowych przejścia granicznych, drogach przygranicznych i targowiskach, w składach celnych oraz wewnątrz kraju.

Działania krajowe Silver Axe IV były bezpośrednio wspierane przez EUROPOL, którego przedstawiciele na zaproszenie Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa wzięli udział w dniach 25-26 kwietnia br. w rewizji środków ochrony roślin wprowadzanych drogą morską, w trakcie której pobrano próbki środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych właściwości fizyko-chemicznych.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa już po raz trzeci uczestniczyła w międzynarodowej operacji Silver Axe.