Na konferencji po spotkaniu z ministrami środowiska i rolnictwa premier nie wykluczył, że we wtorek rząd przyjmie projekt ustawy o nasiennictwie, który w dużej mierze będzie dotyczył problemu GMO.

- Ten temat jest nadzwyczaj skomplikowany i niestety nie jest odpowiedzią właściwą taka najprostsza i szlachetna odpowiedź: Nie zgadzamy się na genetycznie modyfikowaną np. żywność czy paszę - powiedział premier. Zastrzegł, że co do zasady wraz z ministrem środowiska Marcinem Korolcem i ministrem rolnictwa Markiem Sawickim, podziela właśnie taki pogląd.

- Mamy tutaj wspólne stanowisko: Polska na pewno nie powinna być tym państwem, które promuje tego typu rozwiązania, tylko powinniśmy szukać bardzo ostrożnych rozwiązań, które by ograniczyły, zredukowały albo wręcz wyeliminowały problem zagrożeń wynikających z modyfikacji genetycznej, ale to wymaga także bardzo ciężkiej pracy na forum UE - podkreślił Tusk.

Jak ocenił, wokół GMO "narosło wiele mitów, wiele nieporozumień", a sprawa jest także wyzwaniem o charakterze cywilizacyjnym.