Głównym celem kampanii antyazbestowej jest m.in.:

- zwiększenie indywidualnego zaangażowania instytucji i obywateli w rozwiązywanie problemu usuwania azbestu na terytorium RP,

- promowanie i wspieranie wdrażania krajowego „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032", a także monitorowanie procesu jego realizacji na poziomie gmin,

- wsparcie administracji państwowej w zakresie realizacji zadań publicznych związanych z ograniczaniem azbestu w środowisku oraz jego negatywnego oddziaływania na zdrowie.

Prawo nie reguluje obowiązku samorządów w zakresie tworzenia gminnych programów usuwania azbestu. Jak podkreśla Agnieszka Plich, przygotowywane są w tej kwestii rozporządzenia ministra gospodarki.

- Natomiast jeżeli program jest uchwalony, to jest siłą rzeczy realizowany, a my jako stowarzyszenie mamy prawo potem zapytać się co gmina zrobiła, ile zrobiła, rozliczyć się w jakiś sposób - mówi.

Obecnie ok. 50 proc. gmin ma uchwalone programy usuwania azbestu. Zdaniem Agnieszki Plich, jest to duża zmiana, ponieważ w momencie kiedy rozpoczynano działania programy były zaledwie w 15 proc. gmin.
W ramach kampanii organizatorzy chcą m.in. nakłaniać, przekonywać samorządy i pomagać im w prowadzeniu programów.

W ramach kampanii będą organizowane seminaria, konferencje informacyjne. Do gmin dostarczane będą ulotki dla mieszkańców. Podjęte będą działania w celu aktywizacji gmin w rozwiązywaniu problemów i rozmowy z bankami na temat kredytów. W planach jest też przygotowanie i kolportaż pakietów edukacyjnych oraz filmu.

- Na seminariach, które będziemy organizować, będzie przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, który rozwieje wątpliwości urzędników, pomoże im swoją wiedzą, po to by sięgali po pieniądze, jakie NFOŚ przeznacza na usuwanie azbestu - deklaruje Agnieszka Plich.

Zadaniem na dzisiaj władz samorządowych jest otwarcie, aktywność i chęć zrobienia czegokolwiek. - Wystarczy, że się z nami skontaktują, będziemy ich dalej prowadzić, wspierać merytorycznie i kierunkować - zapewnia koordynatorka programu.

Kredyty dla osób fizycznych na usuwanie azbestu funkcjonują obecnie w 4 województwach, w 12 jeszcze ich nie ma.

- Problemem jest brak środków, bo cóż z tego, że mieszkaniec zdemontuje i zutylizuje azbest, jak nie ma pieniędzy na zakup na zakup i montaż nowych wyrobów - mówi koordynatorka.

Program będzie trwał trzy lata. „Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest" to kampania Federacji Zielonych GAJA.