Premier wzięła udział w Gostyniu (woj. wielkopolskie) w posiedzeniu wojewódzkiego sztabu antykryzysowego ws. sytuacji po nawałnicach, które ponad tydzień temu przeszły nad regionem i częścią kraju.

Szefowa rządu na konferencji po posiedzeniu sztabu podkreśliła, że w województwie wielkopolskim wszystkie służby, w tym straż pożarna i pogotowie energetyczne, były na miejscu tuż po nawałnicach.

- Państwo działa, państwo pomaga, a teraz państwo przystępuje do odbudowy tego, co zostało zniszczone - powiedziała Szydło.

- Zadaniem, które absorbuje nas najbardziej to jest oczywiście jeszcze usuwanie skutków tej nawałnicy, ale mogę powiedzieć, że tutaj w województwie wielkopolskim sytuacja wygląda bardzo dobrze, wszyscy mają już prąd, usuwane są zatory z dróg, drogi są przejezdne. W tej chwili jeszcze te prace będą trwały, ale nie ma już zagrożenia i to jest najważniejsze - dodała.

Premier zaznaczyła, że prace inspektorów nadzoru budowlanego będą prowadzone w takim tempie, żeby jak najszybciej szacowanie szkód zostało zakończone, a pieniądze wypłacone poszkodowanym.

Jak podkreśliła na konta gmin, które zgłosiły wnioski o pomoc zostały przelane już pieniądze, z których sfinansowane zostaną zasiłki dla poszkodowanych mieszkańców.

- Teraz najważniejsze jest to, co będzie się działo w kolejnych dniach: a więc przede wszystkim szacowanie szkód i wypłacanie środków na odbudowę, to jest nasz priorytet, chcemy żeby do zimy wszyscy, którzy mają szkody w swoich budynkach mieszkalnych i gospodarczych mogli je naprawić i mogli przywrócić ich stan pierwotny - mówiła szefowa rządu.

Premier przypomniała, że podpisała rozporządzenie, które upraszcza procedury administracyjne związane z remontem lub odbudową domów i mieszkań zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku nawałnic, a w środę podpisze rozszerzenie tego rozporządzenia.

- Będzie poszerzone to rozporządzenie w tej chwili, ponieważ w części gminy zgłosiły się dopiero po dniu, kiedy zostało ono wydane - powiedziała szefowa rządu.

Poinformowała również, że po rozmowie z wojewodą wielkopolskim uznała, że należy pomóc samorządom w odbudowie parków. - Te zniszczenia są tak duże, że poleciłam ministrowi ochrony środowiska, żeby stworzyć program, aby z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska samorządy mogły uzyskać pieniądze na odbudowę tych zniszczonych parków - powiedziała Szydło.

Dodała, że poleci również minister edukacji narodowej, aby w podstawie programowej ujęte zostały zasady zachowania się i przygotowania do sytuacji kryzysowych.

- Bardzo często jest tak, że służby powiadamiają o tym, że jest zagrożenie, a to zagrożenie często po prostu jest lekceważone, więc uważam, że powinny być również w ramach nauki w szkołach takie lekcje przygotowania do takich sytuacji zagrożeń prowadzone - podkreśliła szefowa rządu.

Premier poinformowała również, że poleci ministrowi finansów dokonanie zmian w przepisach podatkowych w związku z usuwaniem skutków nawałnic.

- Polecę panu ministrowi finansów, żeby dokonał zmian w przepisach podatkowych w taki sposób, ażeby osoby, który uzyskują pomoc ze strony Lasów Państwowych przy usuwaniu skutków (nawałnic) w lasach prywatnych, pozyskiwanie drewna, również nie musiały odprowadzać od tego podatków, były z tego zwolnione - powiedziała.

Premier zaznaczyła ponadto, że na czwartkowym posiedzeniu Rady Ministrów szef MSWiA Mariusz Błaszczak przedstawi kompleksową informację o działaniach podejmowanych w związku z sytuacją powstałą w wyniku sierpniowych nawałnic w Polsce i pomocy udzielanej poszkodowanym.

Zapowiedziała przygotowanie pakietu zmian legislacyjnych. - Chcemy wprowadzić zmian w poszczególnych przepisach, ustawach tak, ażeby uprościć i przygotować na ewentualność takich zdarzeń, żeby te procedury, które obowiązują były jak najprostsze i jak najszybciej można było działać - zaznaczyła szefowa rządu.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann powiedział na konferencji, że pierwsze pieniądze przeznaczone przez rząd na odszkodowania dla poszkodowanych trafiły już na konto samorządu. - Gorąca prośba i apel do wszystkich samorządów Wielkopolski o to, żeby wypłacać pieniądze. Obywatele naszego województwa czekają na to - mówił.

- W Wielkopolsce współpraca z samorządami układa się bardzo dobrze, żeby nie powiedzieć wzorcowo, za co bardzo dziękuję państwu wójtom, burmistrzom, starostom - podkreślił wojewoda.

Hoffmann poinformował również, że na terenie całego województwa nie jest zagrożony termin rozpoczęcia roku szkolnego.

Po konferencji podsumowującej posiedzenie wojewódzkiego sztabu kryzysowego premier uda się jeszcze z wizytą do gminy Borek (woj. wielkopolskie) i będzie uczestniczyć w spotkaniu z rolnikami.