Zapewnił, że ta kwestia jest równie istotna, a wokół niej narosło wiele mitów. Premier stwierdził, że nie możemy powiedzieć definitywnego "nie" wobec GMO z powodu unijnych uwarunkowań. Dodał, że Polska ma wymóg skonstruowania przepisów dotyczących GMO, aby nie płacić unijnych kar.

Zapewnił jednocześnie, że takie prawo będzie w jak największym stopniu chronić Polskę przed żywnością genetycznie modyfikowaną. Donald Tusk nie wykluczył, że już jutro zostanie przyjęty projekt ustawy o nasiennictwie.

Premier poinformował, że zobowiązał ministra rolnictwa do przygotowania informacji na temat tak zwanej afery solnej czyli stosowania soli przemysłowej do przygotowywania artykułów spożywczych przez kilka firm.