Rolnicy, sadownicy, ogrodnicy, pszczelarze i hodowcy z gminy Szczytniki (Wielkopolskie) świętują w niedzielę na dożynkach gminno-parafialnych.

Uroczystości rozpoczęto mszą św., po której mieszkańcy z wieńcami dożynkowymi przeszli w korowodzie.

- Na moje ręce został złożony bochen chleba wypieczony z tegorocznego ziarna i właśnie tym chlebem podzieliłem się z mieszkańcami naszej gminy i przybyłymi do nas gośćmi" - powiedział PAP wójt Marek Albrecht.

Podczas wystąpienia gospodarz poinformował o działaniach ukończonych w gminie od ubiegłorocznego święta plonów. W 2020 r. zrealizowano inwestycje na ponad 10 mln zł, a w roku bieżącym na 5,7 mln zł. Pozyskane wsparcie - jak podkreślił Albrecht - pochodzi z dotacji rządowych i środków unijnych.

- W sposób szczególny dziękuję władzom krajowym, parlamentarzystom, władzom wojewódzkim i powiatowym za liczne działania, programy i projekty wspierające polskie rolnictwo i naszą lokalną społeczność - powiedział wójt.

Dodał, że w czasach pandemii "jeszcze bardziej doceniliśmy, jak ważne jest wspieranie polskiej wsi, dzięki której na naszych stołach nie brakuje tradycyjnego pachnącego zbożami chleba, nie brakuje produktów rolnych i hodowlanych. Tylko polska wieś może zagwarantować nam bezpieczeństwo żywieniowe i dlatego zawsze powinniśmy promować nasze rodzime produkty".

Z okazji dożynek list do rolników skierował premier Mateusz Morawiecki, który odczytała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

"To święto polskiej wsi od wieków wpisane w narodową tradycję. To czas radości z plonów ziemi i dobrze wykonanej pracy. Ten piękny staropolski obyczaj stanowi nieodzowną część naszej kultury i tożsamości. Jest także najlepszą okazją do wyrażenia wdzięczności i podziękowania rolnikom za ich całoroczny trud. Zgromadzonym tutaj w Szczytnikach pragnę przekazać wyrazy szacunku oraz zapewnienia o mojej serdecznej pamięci", napisał premier.

Szef rządu przypomniał, że historia kraju wyraźnie pokazuje, że w najtrudniejszych dla ojczyzny chwilach chłopi nie tylko żywili, ale także bronili jej granic. "To oni byli ostoją polskości, przekazywali z pokolenia na pokolenie fundamentalne wartości: szacunek do ziemi ojców, języka i religii. Nigdy nie zapominamy o wielkim wkładzie mieszkańców wsi w budowę niepodległej i suwerennej Rzeczypospolitej" - zapewnił.

Morawiecki podkreślił, że obszary wiejskie "to nasza duma, bogactwo, ale i ważny filar gospodarki. Wiemy, że rolnictwo ma ogromny potencjał, który możemy i powinniśmy wykorzystać".

Przypomniał, że w zaproponowanym przez rząd Polskim Ładzie sprawy wsi i rolnictwa zostały potraktowane priorytetowo.

"Chcemy przeznaczyć wysokie środki finansowe na unowocześnienie rolnictwa a także na wsparcie programów z zakresu kultury i tradycji wiejskiej. Wiemy, że polska wieś wciąż potrzebuje dobrej infrastruktury drogowej, transportowej, energetycznej, czy internetowej. Dlatego nie szczędzimy starań, by rozwijała się jak najpiękniej i jak najszybciej. To element naszej szerszej wizji Polski i realizacji zobowiązania, które złożyliśmy Polakom - budowania kraju równych szans i możliwości, kraju zrównoważonego rozwoju i solidarności społecznej", zaznaczył.

Premier w imieniu własnym i całego rządu podziękował rolnikom za "codzienny wysiłek, za owoce waszej pracy, za współtworzenie pomyślności i dostatku naszej ojczyzny".

Przypomniał, że niezwykle istotną społeczną rolę mieszkańców wsi podkreślał niejednokrotnie papież Polak. W rolnikach widział nie tylko tych, "którzy karmią, ale także tych, którzy stanowią element stałości i trwania" - przytoczył słowa Jana Pawła II.

Dlatego - jak podkreślił premier - "nie sposób nie wspomnieć dziś o waszej misji w czasie niszczącej gospodarkę pandemii koronawirusa. W najtrudniejszych chwilach byliście gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego Polaków. To dzięki waszej ciężkiej pracy mogliśmy czuć się bezpiecznie", napisał.

źródło: PAP