Swoją wizytę na terenach dotkniętych przez lipcową wichurę Donald Tusk rozpoczął od gospodarstwa w miejscowości Sady-Kolonia (gm. Klwów); premier był tam zaraz po lipcowej wichurze. Uszkodzony przez wichurę dom, który miał m.in. zerwany dach, jest już odbudowany.

Przed wejściem do gospodarstwa na szefa rządu czekali mieszkańcy. Żalili się na biurokrację, skomplikowane procedury, trudności w uzyskaniu kredytów. Narzekali, że do tej pory wielu z nich nie otrzymało odszkodowania z firm ubezpieczeniowych.

Tusk zapowiedział, że we wtorek zwróci się do prezesa PZU z prośbą o szybszą wypłatę odszkodowań dla ofiar trąby powietrznej. W ocenie premiera "w ponad 90 procentach PZU jest ubezpieczycielem".

Donald Tusk powiedział, że nadal największe problemy mają właściciele upraw papryki, którzy stracili tunele foliowe i zbiory. Kłopoty mają także właściciele niewielkich firm, które ucierpiały podczas wichury, oraz ich pracownicy, którzy stracili pracę.

- Nie wykluczam jakiegoś szczególnego programu pomocowego dla takich osób, u których ta klęska przyniosła największe straty - powiedział premier. Dodał, że takie programy stosowane były w gminach, które nawiedziła powódź. Szef rządu zastrzegł jednak, że aby wprowadzić ten program, "musi być szczególne uzasadnienie i dobrze skonstruowane prawo, żeby ta pomoc trafiła do rzeczywiście potrzebujących i nie była marnotrawiona".

Miesiąc temu nad województwami mazowieckim i łódzkim przeszły trąby powietrzne, powodując zniszczenia w gospodarstwach domowych i uprawach. Wichury uszkodziły budynki mieszkalne i gospodarcze, zniszczyły uprawy rolne oraz linie energetyczne. Nawałnice przeszły nad woj. mazowieckim w powiatach: przysuskim, białobrzeskim i radomskim, a także w woj. łódzkim w powiecie opoczyńskim.

Poszkodowani otrzymali zasiłki do 6 tys. zł z pomocy socjalnej. Są to środki bezzwrotne, pochodzące z budżetu państwa. W woj. mazowieckim wypłacono już 543,5 tys. zł dla 244 rodzin, a w woj. łódzkim - 618,8 tys. zł dla 236 rodzin.

Rodziny poszkodowane przez nawałnice mogą ponadto liczyć na zasiłki na odbudowę i remont domów. W mazowieckich gminach Klwów i Potworów osiem rodzin otrzymało w sumie 35 tys. zł. W łódzkich gminach Białaczów i Żarnów 124 rodziny otrzymały 839 tys. zł.

Dodatkowo, rolnicy poszkodowani przez lipcową nawałnicę mogą liczyć m.in. na zasiłki do 5 tys. zł oraz preferencyjne kredyty do 100 tys. zł. Rolnicy mogą się także ubiegać o wsparcie finansowe na odtworzenie produkcji w wysokości do 300 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wypłacane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.