- Mając ogromną tremę, jako kraj, który jeszcze nie przewodniczył Radzie UE, mogę jednocześnie dać gwarancję, że mamy bardzo dobrze przygotowanych pracowników. Jestem przekonany, że we współpracy z Sekretariatem Generalnym prezydencję przeprowadzimy sprawnie - powiedział minister rolnictwa Marek Sawicki.

Dyrektor Generalny SG Rady podziękował za zaproszenie oraz serdeczne przyjęcie w Polsce. Wspomniał o tym, że Polska obejmuje przewodnictwo w Radzie UE w ważnym momencie prac nad kształtem przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej oraz reformy unijnej polityki rybackiej. Nawiązując do faktu, iż jest to debiut Polski, jeżeli chodzi o unijną prezydencję, zarówno Angel Boixareu, jak również jego współpracownicy - prelegenci seminarium - zapewnili o swoim wsparciu podczas całego półrocza polskiej prezydencji.

W trakcie seminarium omówiono zasady funkcjonowania i specyfikę Sekretariatu Generalnego Rady UE jako organu wspomagającego Prezydencję w sprawowaniu swoich funkcji. Ponadto poruszone zostały szczegółowe kwestie dotyczące organizacji spotkań w ramach sprawowania Prezydencji, takich jak posiedzenia SCA, COREPER oraz organizacji posiedzeń Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szczególną uwagę poświęcono kwestii kontaktów z Parlamentem Europejskim w związku z objęciem obszaru polityki rolnej oraz rybołówstwa tzw. zwykłą procedurą prawodawczą.
Spotkanie z przedstawicielami Sekretariatu Generalnego Rady UE wpisuje się w cykl spotkań przedstawicieli MRiRW z pracownikami instytucji unijnych w związku z przygotowaniami resortu rolnictwa do objęcia w dniu 1 lipca 2011r. przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.