– Na szczęście my mamy w Polsce sytuację bezpieczną. U nas nie toczy się wojna, my w wojnie nie uczestniczymy, ale w oczywisty sposób wojna na nas wpływa – zaznaczył we wtorek prezydent Duda.

Prezydent wskazał, że "nasz import z Ukrainy i z Rosji nie był wielki". – Jesteśmy krajem, który jest w tej szczęśliwej sytuacji, że jesteśmy absolutnie samowystarczalni, jeżeli chodzi o produkcję żywnościową. Nasze rolnictwo było w stanie do tej pory zaspokoić wszystkie potrzeby, jakie generował nasz rynek. Nie byliśmy żadnym poważnym importerem żywności, wręcz przeciwnie byliśmy poważnym eksporterem żywności. Więc można powiedzieć także, że od tej strony rynki zagraniczne będą jeszcze bardziej chłonne na nasze produkty, niż było to prawdopodobnie do tej pory – podkreślił Duda.

Ale, jak mówił, "nie ma żadnych wątpliwości, że w ogromnym stopniu naszych rolników dotknie i dotyka cały czas - wzrost cen nawozów sztucznych, wzrost cen środków ochrony roślin, wzrost cen paliw, wzrost cen wszystkich źródeł energii". – W związku z powyższym jest to bardzo poważna sytuacja i nie ma wątpliwości, że absolutnie wpłynie ona nie tylko na sytuację polskiego rolnictwa, ale bez wątpienia wpłynie ona szerzej na sytuację polskiej wsi – zauważył.

Według prezydenta "musimy działać odpowiedzialnie". – Sprawowanie rządów w Rzeczypospolitej Polskiej władzy wykonawczej wiąże się nie tylko z reagowaniem na to, co już się stało, ale to przede wszystkim wychodzenie na przód i przewidywanie tego, co jeszcze może się zdarzyć, podejmowanie różnego rodzaju działań i kroków zaradczych. W związku z powyższym tym bardziej państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie, dziękuję za wszystkie diagnozy, analizy, które państwo postawicie, bo mają one istotne znaczenie dla przyszłego funkcjonowania naszego państwa, a także i dla przyszłości polskiej wsi – ocenił prezydent.

Duda wyraził nadzieję, że debaty "pomogą w znalezieniu rozwiązań dla wielu problemów, które dzisiaj przed polskim rolnictwem i przed polską wsią, stoją".