Za zasługi na rzecz rozwoju nauki, Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali prof. Joanna Gromadzka-Ostrowska, prof. Jerzy Jeznach i prof. Marek Szyndel.

Prezydencki minister wręczył również 43 Medale za Długoletnią Służbę zasłużonym pracowników SGGW za wzorowe i staranne wykonywanie obowiązków w pracy na uczelni.