Życzenia zostały opublikowane w czwartek na stronie prezydenckiej kancelarii.

"Z okazji Dnia Sołtysa składam wszystkim państwu najserdeczniejsze życzenia. Dziękuję za pracę, jaką wykonują państwo na rzecz lokalnych wspólnot, dbając o swoje najbliższe otoczenie, o dobrosąsiedzkie relacje, o potrzeby Państwa miejscowości" - napisał prezydent.

Zwracając się do sołtysów podkreślił, że są oni liderami i gospodarzami wybranymi przez sąsiadów, by ich reprezentować, rozwiązywać problemy i troszczyć się o wspólne sprawy. Wskazywał również, że bycie sołtysem to dowód wielkiego zaufania, ale także olbrzymie zobowiązanie. - Tym bardziej godny uznania jest fakt, że tak wielu z państwa sprawuje swoją funkcję od wielu lat, a nawet dziesięcioleci - napisał Duda.

Prezydent zauważył, że polska wieś w ostatnim czasie mocno się zmieniła. Jak dodał, nie ulega wątpliwości, że jest w tym również wielka zasługa sołtysów. Zaznaczył, że to sołtysi zachęcają do wspólnego działania, organizują życie sąsiedzkie oraz dają dobry przykład swoją gospodarnością.

- To w dużej mierze dzięki sołtysom na polskiej wsi wciąż silne są więzi międzyludzkie, a w codziennych relacjach nadal żywa jest wzajemna życzliwość i chęć współdziałania. Swoją pracą przyczyniają się państwo do poprawy jakości życia na terenach wiejskich, a sołectwa stają się obrazem możliwości Polski, w której wyzwolona została obywatelska aktywność i solidarność - czytamy w prezydenckich życzeniach.

Andrzej Duda podziękował sołtysom za ich "talenty, pomysły i zaangażowanie", życzył im również "jak największej satysfakcji ze wszystkich podejmowanych działań oraz wszelkiej osobistej pomyślności".