- Rolnictwo jest niezwykle ważne dla funkcjonowania państwa. (...) Dzisiaj żywność to także ogromnie ważna część naszego eksportu i ogromnie ważna część naszego Produktu Krajowego Brutto, w więc i niezwykle istotny czynnik rozwojowy - powiedział prezydent.

Jak wskazał, to że po pięciu latach prezydentury samorząd zawodowy rolników zdecydował się na zawarcie z głową państwa porozumienia na następne pięć lat, przewidującego współpracę i wskazującego konkretne obszary, w których ta współpraca będzie się odbywała, to sygnał, że przez ostatnie pięć lat dobrze wykonywał swoje obowiązki prezydenckie wobec rolników.

W podpisanym porozumieniu prezydent zobowiązał się m.in. do podejmowania działań na rzecz zwiększenia roli samorządu rolniczego względem instytucji działających na rzecz rolnictwa i podejmowania działań na rzecz wsparcia rolników i wzmocnienia ośrodków doradztwa rolniczego.

Krajowa Rada Izb Rolniczych zadeklarowała zwrócenie się do członków samorządu rolniczego o wzięcie udziału w wyborach prezydenckich i zagłosowanie na kandydata, który "będzie godnie reprezentował wartości i interesy polskich rolników".