- Człowieka poznaje się często po tym, jaki ma stosunek do zwierząt. My we Wrocławiu dbamy o naszych "braci mniejszych". Będziemy tę wrażliwość w ludziach budować, rozwijać, bo kochamy to miasto, ale przede wszystkim kochamy zwierzęta i zależy nam na ich dobru - podkreślił prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Nowo powołana Rada zajmie się m.in. opiniowaniem i rekomendowaniem koncepcji, dokumentów strategicznych, aktów prawa miejscowego dotyczących odpowiedniego traktowania zwierząt

W skład Rady weszli przedstawiciele organizacji zajmujących się ochroną zwierząt, lekarze weterynarii oraz naukowcy.

Barbara Borzymowska, rzecznik prezydenta Wrocławia ds. zwierząt i przewodnicząca Rady wskazała, że zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt z 21.07.1997 roku to właśnie na gminach spoczywa obowiązek dbania o zwierzęta pojawiające się na stałe czy na krócej na ich terenach. "Nie jest to zadanie łatwe i wymaga wiedzy eksperckiej. Powołanie do Rady osób kompetentnych pozwoli na zwiększenie efektywności działań w obszarze ochrony i dobrostanu zwierząt" - powiedziała.