Przybyłych witały liczne stoiska firm współuczestniczących w imprezie, w tym m.in. DuPonta, Syngenty, Grupy Azoty, Ciechu Sarzyna, Adamy, Nordkalku, Limagraina, Saaten Union, Bio Genu, SDP. Można na nich było zasięgnąć szczegółowych informacji o oferowanych przez nie produktach. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się namiot Procamu z wystawką roślin porażonych chorobami i uszkodzonych przez szkodniki. Prawidłowa ich identyfikacja wciąż stanowi problem dla wielu rolników.

Dla licznie przybyłych gości firma przygotowała kilka referatów związanych z ochroną zbóż i rzepaku przed chwastami i chorobami. Zebranych zapoznano także z aktualną ofertą odmianową pod jesienne siewy tych roślin.

Grupa Azoty skoncentrowała swoje wystąpienie wokół stosowania płynnego nawozu azotowego RSM. Zapoznała przybyłych z wpływem dysz w jakie wyposażona jest belka opryskiwacza, na wielkość kropel nawozu.

Po wykładach dokonano lustracji poletkowych doświadczeń odmianowych, na których przedstawiciele Procamu omawiali zastosowane w uprawach technologie ochrony. Na zakończenie spotkania wszyscy spotkali się przy wspólnym posiłku, gdzie kontynuowali dyskusje i wymieniali się spostrzeżeniami ze zdobytych informacji.