Stowarzyszenie Eksporterów Polskich po raz dziewiąty zorganizowało Konferencję Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego. Wydarzenie było okazją do dyskusji na temat warunków i perspektyw rozwoju polskiego eksportu rolno-spożywczego, nowych możliwości i kierunków.

Wiceminister rolnictwa Marian Zalewski, zwracając się do uczestników spotkania, podkreślił ogromne znaczenie grup producenckich i spółdzielczości. Zorganizowanie rolników pozwala na przygotowanie i systematyczne dostawy dużych i jednolitych partii towaru, co daje szansę zaistnienia naszych produktów na światowych rynkach. Wiceminister zaznaczył, że jedną z najskuteczniejszych dróg do sukcesu, również w eksporcie, jest dziś profesjonalna promocja. Jako przykład takich działań wiceminister podał prezentację polskich produktów na targach Zielony Tydzień. „Dowodem na słuszność naszych działań było ogromne zainteresowanie polskimi produktami rolno-spożywczymi prezentowanymi na tegorocznych targach Zielony Tydzień w Berlinie. Jabłko, symbol Polski jako Kraju Partnerskiego, otrzymali wszyscy obecni na targach ministrowie, w sumie rozdaliśmy około 4 tysiące polskich jabłek.”

„Spotykamy się tutaj, ponieważ jesteśmy wszyscy zainteresowani rozwojem polskiego eksportu, a przez to rozwojem naszego kraju. Obecność na tym spotkaniu przedstawicieli polskich placówek dyplomatycznych w Pekinie, Atenach, Moskwie czy Johannesburgu obrazuje kierunki ekspansji naszych produktów rolno-spożywczych” – kontynuował Marian Zalewski.

Wiceminister przypomniał również o tym, że po wieloletnich staraniach strony polskiej o dopuszczenie polskiego drobiu do eksportu na rynek chiński, tamtejsze władze weterynaryjne, z początkiem tego roku, zezwoliły pięciu polskim zakładom drobiarskim na eksport na rynek Chińskiej Republiki Ludowej.

Marian Zalewski nawiązał także do unijnej dyskusji nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku, podkreślając przede wszystkim konieczność wypracowania sprawiedliwych kryteriów podziału środków. Zaznaczył, że unijne środki należy przeznaczyć przede wszystkim na rozwój, dlatego Polska opowiada się za utrzymaniem obydwu filarów WPR w proporcjach 50/50. „Utrzymanie konserwatywnej polityki rolnej zatrzyma europejskie rolnictwo na poziomie końca ubiegłego wieku, a to nie zapewni bezpieczeństwa żywnościowego Europie” – podkreślił.

Konferencja była wyrazem troski o kondycję całej polskiej gospodarki. Okazją do dyskusji o możliwościach wzrostu polskiego eksportu rolno-spożywczego, jako istotnej siły motorycznej rozwoju gospodarki. W toku dyskusji podkreślano, że eksport rolno-spożywczy wymaga użycia zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich instrumentów wspierających, a także świadomego oddziaływania polityki makroekonomicznej na działalność eksportową.

Spotkanie było także dobrą okazją do uhonorowania najaktywniejszych agro-eksporterów. Otrzymali Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa”.