Profesor Marek Kłodziński całe swoje życie zawodowe jest związany z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, którego był dyrektorem w latach 1997-2008. Był założycielem i dyrektorem Centrum Naukowo-Wdrożeniowego SGGW w latach 1992-1999. W Akademii Rolniczej w Szczecinie pełnił funkcję kierownika Katedry Rozwoju Obszarów Wiejskich i Gospodarki Żywnościowej w okresie 1997-2008. Obecnie pełni w IRWiR PAN funkcję kierownika Zakładu Ekonomii Wsi - podano na stronie SGGW.

"Profesor wywarł ogromny wpływ swą działalnością na wiedzę związaną z szeroko rozumianą problematyką rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. Należy do wąskiego grona czołowych badaczy zjawiska dwuzawodowości w rolnictwie i wielofunkcyjności obszarów wiejskich. Posiada niepowtarzalną umiejętność i wyczucie zajmowania się problemami, które są niezwykle ważne dla praktyki, ale też wnoszą niezaprzeczalny wkład w rozwój nauki" - komentuje na stronie SGGW prof. dr hab. Bogdan Klepacki

W trakcie uroczystości, która odbyła się 10. stycznia br. w Auli Kryształowej uczelni 19. pracownikom naukowym wręczono dyplomy doktora habilitowanego. Promocję doktorską odebrały 42 osoby, w tym 18 z SGGW. Ponadto 139. pracowników uczelni zostało wyróznionych odznaczeniami państwowymi i resortowymi - podano na stronie SGGW.