Czeski uczony jest specjalistą z zakresu genetyki i metod doskonalenia zwierząt. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 440 pozycji, w tym 158 oryginalnych prac twórczych i 45 monografii oraz 13 podręczników i skryptów.

Prof. Rehout prowadzi m.in. prace o charakterze międzynarodowym nad wykorzystaniem wskaźników biochemicznych i hematologicznych krwi w selekcji zwierząt. Do najważniejszych jego osiągnięć należą utworzenie stada bydła rasy czeskiej czerwonej i opracowanie metod wzbogacania jego puli genowej.

Jak wyjaśniła rzeczniczka prasowa wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego Małgorzata Wanke-Jakubowska, tytuł profesora honorowego jest wyróżnieniem mniejszej rangi niż tytuł doktora honoris causa. - Przyznawany jest on przede wszystkim za pracę i osiągnięcia w obszarze dydaktyki - tłumaczyła rzeczniczka.

Sobotnia uroczystość zbiegła się z jubileuszem 60-lecia Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego.

Wydział powstał, podobnie jak poprzedniczka dzisiejszego Uniwersytetu Przyrodniczego - Wyższa Szkoła Rolnicza, w 1951 r. Początkowo nosił nazwę Wydziału Zootechnicznego; pod obecną nazwą funkcjonuje od 1998 r. Do tej pory dyplomem tego wydziału legitymuje się 11 tys. absolwentów. Obecnie studiuje tu ponad 1600 osób na czterech kierunkach: zootechnice, biologii, bioinformatyce i bezpieczeństwie żywności. W roku 2012/2013 rozpocznie się nabór na piąty kierunek studiów - biologia człowieka.