Uroczystość nadania godności odbyła się podczas jubileuszu 60-lecia najstarszego wydziału Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.

Jak poinformował Jerzy Lorych, rzecznik prasowy uczelni, osiągnięcia naukowe profesora Arendonka znane są na całym świecie. Jego najważniejsze zainteresowania badawcze to: analiza genetyczna cech funkcjonalnych, optymalizacja programów selekcji, wykorzystanie biotechnologii w hodowli zwierząt, oraz poszukiwanie genów determinujących ważne cechy zwierząt gospodarskich.

Prof. Johannes A.M. van Arendonk kieruje Centrum Hodowli i Genomiki Zwierząt oraz jest dziekanem Studium Doktoranckiego w Wageningen. Jest autorem 225 oryginalnych prac twórczych opublikowanych w renomowanych czasopismach międzynarodowych, o łącznej liczbie ponad 4,8 tys. cytowań.

Od 1993 roku był promotorem 51 doktorantów z 13 krajów. Jest aktywnym nauczycielem akademickim i koordynatorem programu European Master in Animal Breeding and Genetics.