W apelu naukowcy zawarli także postulat ograniczenia uboju rytualnego wyłącznie do potrzeb lokalnych mniejszości, ograniczenia prawa do prowadzenia schronisk do samorządów lub odpowiednich organizacji pożytku publicznego, zakazu eksploatacji zwierząt w cyrkach i ustanowienia humanitarnych norm trzymania psów.

Pod apelem podpisali się m.in. prof. dr hab. Wojciech Pisula z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Andrzej Elżanowski z Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Etycznego, prof. dr hab. Jan Czesław Dobrowolski - Narodowy Instytut Leków i Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, prof. dr hab. Jerzy Axer, czł. kor. PAN, Uniwersytet Warszawski i dr hab. Tomasz Pietrzykowski, Profesor i Prorektor Uniwersytetu Śląskiego.

Jedną z sygnatariuszek jest także Olga Tokarczuk, laureatka Nagrody Nobla w Dziedzinie Literatury za rok 2018.

"Jesteśmy przekonani o uniwersalnej wartości etycznej planowanych zmian, które zaoszczędzą ostrego cierpienia milionom zwierząt rocznie. Jednocześnie doceniamy ich znaczenie dla wizerunku Polski, zwłaszcza w porównaniu z naszymi zachodnimi i południowymi sąsiadami, oraz wielorakie pozytywne skutki społeczne zaprzestania czy radykalnego ograniczenia praktyk budzących szeroki sprzeciw, powodujących dyskomfort psychiczny (dystres empatyczny) wielu Polaków a zwłaszcza Polek, oraz zatruwających dosłownie i przenośnie lokalne społeczności w okolicach ferm i rzeźni" - czytamy w apelu.

"Poprzednia, nieudana próba wprowadzenia takich zmian wykazała, że ważne pozytywne zmiany ustawodawstwa chroniącego zwierzęta wymagają szerokiego, ponadpartyjnego wsparcia wszystkich ludzi dobrej woli, niezależnie od sympatii i antypatii politycznych i różnic w poglądach na inne sprawy publiczne" - dodano.

Sejm uchwalił nowelę ustawy o ochronie zwierząt w piątek 18 września. Nowelizacja wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych oraz ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.

Za jej przyjęciem głosowało 356 posłów, 75 było przeciw, a 18 wstrzymało się od głosu. Spośród 229 przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy, którzy wzięli udział w głosowaniu, nowelizację poparło 176 posłów PiS, a także minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Natomiast przeciw noweli zagłosowało 38 posłów klubu PiS, w tym wszyscy posłowie Solidarnej Polski; 15 posłów Porozumienia wstrzymało się od głosu, 2 było przeciw. Przeciwko noweli opowiedział się też m.in. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski (PiS).

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących zakazu chowu zwierząt na futra, które mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy oraz przepisów dotyczących m.in. zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały, które mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia.