Program "Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej" zrealizuje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej kosztem 41 mln 345 tys. zł.

To pierwszy projekt badawczy, który ma całościowo przedstawić zagadnienia konkurencyjności polskiego agrobiznesu i obszarów wiejskich. Program jest szczególnie ważny ze względu na prace nad nowym kształtem wspólnej polityki rolnej. Program ma być wsparciem dla polityki państwa wobec rolnictwa i obszarów wiejskich w nowej perspektywie budżetowej UE - poinformowało we wtorek w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

Program zawiera osiem tematów dotyczących podstawowych zagadnień społeczno-ekonomicznych rolnictwa, gospodarki żywnościowej i regionów wiejskich w ujęciu krajowym, unijnym i globalnym. Badane będą m.in. uwarunkowania i wyzwania rozwoju sektora rolno-żywnościowego w Polsce na tle tendencji światowych, przeprowadzona zostanie analiza efektów wybranych instrumentów wspólnej polityki rolnej i polityki rozwoju obszarów wiejskich czy też przeanalizowane możliwości poprawy konkurencyjności rolnictwa i branży spożywczej.

Zbadanie aktualnej sytuacji sektora rolnego pozwoli określić warunki rozwoju społecznego na wsi w kolejnych latach, wskaże bariery rozwojowe i umożliwi ocenę efektywności i skuteczności polityki rolnej, strukturalnej, regionalnej, spójności czy fiskalnej wobec rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (PAP)