O grożących im niebezpieczeństwach dzieci będą się dowiadywały na spotkaniach z pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy i policjantami oraz ze specjalnego komiksu. Według organizatorów to pierwszy tego typu program w Polsce.
W czwartek w śląskim urzędzie wojewódzkim porozumienie w sprawie realizacji programu podpisali p.o. okręgowego inspektora pracy w Katowicach Beata Marynowska i szef śląskiej policji nadinsp. Dariusz Biel. Akcję honorowym patronatem objął wojewoda śląski.
Wicewojewoda śląski Stanisław Dąbrowa podkreślał, że rolnictwo - obok górnictwa - jest w czołówce liczby wypadków, także śmiertelnych. "Choć z roku na rok ilość wypadków w naszym rolnictwie spada, nas to wciąż nie zadowala" - zaznaczył.
Jak zaznaczyła Marynowska, w akcji chodzi o to, by z jednej strony uświadomić zagrożenia dzieciom, ale też przekazać informację rodzicom.
Program "Bezpieczne dziecko na wsi" jest skierowany do 5-6 latków. W tym roku akcja obejmie 1200 dzieci z powiatów: gliwickiego, raciborskiego, zawierciańskiego i kłobuckiego, w przyszłym roku - grupę 1600 dzieci z powiatów: pszczyńskiego, lublinieckiego, częstochowskiego i myszkowskiego.
Podczas spotkań w przedszkolach inspektorzy pracy omówią najczęstsze przyczyny wypadków, w których biorą udział dzieci. Każdy uczestnik otrzyma komiks pt. "Bezpieczna przygoda na wsi".
Druga część zajęć to spotkanie z policjantem. Na podstawie fragmentów książki Ralfa But "Mam przyjaciela policjanta" dzieci dowiedzą się m.in., w jakich sytuacjach mogą liczyć na jego pomoc.
Podsumowaniem zajęć będzie spotkanie ze Sznupkiem - maskotką śląskiej policji, podczas którego dzieci otrzymają kolorowanki z numerami alarmowymi, numerem infolinii Sznupka (800 222 315) oraz jego adresem (sznupek@policja.katowice.pl).
Jak mówił Dąbrowa, "Bezpieczne dziecko na wsi" jest uzupełnieniem realizowanej od czterech lat w regionie akcji "Bezpieczne wakacje na obszarach wiejskich", adresowanej do uczniów gimnazjów i podstawówek.
Według badań UNICEF 20,1 proc. dzieci mieszkających na wsi i pomagających rodzicom w pracach polowych ulega wypadkom. Do najczęstszych należą upadki z wysokości, oparzenia oraz porażenia prądem.