Do 7 maja br. do wojewódzkich funduszy wpłynęło 14,5 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 69 mln zł, które w 68 proc. wyczerpują budżet naboru w 2021 r. przewidziany w wysokości 100 mln zł - wskazał resort klimatu i środowiska w komunikacie.

Program "Moja Woda" to inicjatywa mająca na celu łagodzenie skutków suszy w Polsce i ograniczanie zagrożeń powodziowych poprzez budowę przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę. MKiŚ przypomniało, że każdy właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego może otrzymać dotację do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80 proc. kosztów kwalifikowanych, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r.

W ramach pierwszego naboru programu Moja Woda "prawie 24 tys. polskich rodzin włączyło się aktywnie w zapobieganie suszy" - wskazał cytowany w komunikacie minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Zwrócił uwagę, że właściciele tych gospodarstw domowych postanowili skorzystać z dotacji, "ale co ważne zainwestowali własne pieniądze w budowę przydomowej instalacji retencyjnej. Według ministra to potwierdzenie, że są sojusznikami idei przeciwdziałania suszy świadomych korzyści z magazynowania i wykorzystania deszczówki.

Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Lorkowski powiedział, że drugi nabór powinien pozwolić na dofinansowanie kolejnych 20 tys. instalacji przydomowej retencji i zatrzymanie kolejnego miliona metrów sześciennych wody rocznie w przydomowych instalacjach. "Dzięki temu odciążamy kanalizację, zmniejszamy ryzyko podtopień powodowanych ulewnymi deszczami" - zaznaczył.

Do 10 czerwca wojewódzkie fundusze będą przyjmowały wnioski elektroniczne. Następnie będzie miesiąc na potwierdzenie tych wniosków przez złożenie aplikacji w formie papierowej. "Zakładamy, że wnioski złożone w tych terminach wyczerpią dostępny budżet 100 mln zł i w ten sposób wszystkie poprawnie złożone wnioski zostaną sfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" - stwierdził Lorkowski.

Jak przypomniano, do dofinansowania w programie "Moja woda" kwalifikuje się zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dofinansowany może być również zakup urządzeń zbierających wodę i przesyłających ją do zbiornika oraz sam zbiornik i instalacje, które rozprowadzają zgromadzoną wodę po działce.