Chodzi o projekt noweli ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw, który przygotował resort rolnictwa.

Jak tłumaczą autorzy zmian, celem noweli jest przede wszystkim doprecyzowanie i uzupełnienie dotychczasowego prawa o przepisy pozwalające skuteczniej prowadzić kontrole przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS).

Po zmianie przepisów IJHARS prowadząc kontrole będzie mogła dokonywać "zakupu kontrolowanego", a także anonimowo pobierać próbki do badań. Inspekcja będzie mogła również dokonywać kontroli w obrocie detalicznym na podstawie okresowego imiennego upoważnienia, a także sprawdzać działalność zakładów żywienia zbiorowego poprzez zakup kontrolny produktu. Wa takim wypadku inspektor, po dokonaniu zakupu, będzie musiał ujawnić swoja tożsamość i pokazać upoważnienie do kontroli.

Pracownicy IJHARS w trakcie swoich czynności będą mogli również fotografować kontrolowane artykuły rolno-spożywcze.

Projekt przewiduje ponadto, że Inspekcja będzie mogła przekazywać do publicznej wiadomości informacje o wynikach kontroli, "niezależnie od obligatoryjnego upubliczniania informacji zawartych w decyzjach administracyjnych dotyczących artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych".

W ocenie skutków regulacji (OSR), czytamy że odpowiadając na wnioski branży producenci wody mineralnej, wody źródlanej, wody stołowej i soli oraz kwiatów ciętych, bulw, cebul będą je mogli znaczyć informacją "Produkt polski".

Zgodnie z projektem na rynku będzie mogło się pojawić kolejne oznaczenie "Dobrostan zwierząt", które oznaczać będzie, że dany produkt pochodzi od zwierząt, które są utrzymywane w gospodarstwie w warunkach podwyższonego dobrostanu.

"Oznaczenie +DobrostanPlus+, pozwoli na to, aby z jednej strony konsumenci mieli świadomość, że produkty, które kupują pochodzą od zwierząt utrzymywanych w warunkach podwyższonego dobrostanu, a z drugiej umożliwi otrzymywanie przez rolników adekwatnej do tej jakości ceny. Koncepcja informacji +DobrostanPlus+ opiera się na dobrowolnym wykorzystaniu oznakowania na wszystkich etapach produkcji i obrotu" - wyjaśniono w OSR projektu noweli.