Jak napisano w ocenie skutków regulacji, celem projektowanej nowelizacji rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny jest przede wszystkim dostosowanie przepisów do zmian, jakie wprowadzi ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej do przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego w zakresie produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

Obecnie znowelizowana przez Sejm ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej jest w pracach Senatu.

Ponadto projektowane rozporządzenie wprowadzi zmiany w nadzorze weterynaryjnym nad ubojem zwierząt na użytek własny. W tym celu proponuje się, aby informacja o zamiarze przeprowadzania uboju była przekazywana na 48 godzin przed planowanym ubojem, a nie tak jak dotychczas na 24 godziny przed tym ubojem. Przepisy te jednak nie będą dotyczyły tzw. uboju z konieczności tj., gdy zwierzę będzie miało wypadek.

W kwestii badania na obecność włośni mięsa świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięsa dzików odstrzelonych w celu produkcji mięsa na użytek własny proponuje się rezygnację z dalszego stosowania metody trichinoskopowej do badania mięsa na obecność włośni, która jest nieprecyzyjna. Mięso z tych zwierząt ma być badane inną metodą, zgodną z unijnymi przepisami. Przewiduje się też wydłużenie czasu na dostarczenie próbek mięsa dzików odstrzelonych do badania na obecność włośni.

Projektowany zmiany dotyczącą również aktualizacji przepisów związanych z materiałem szczególnego ryzyka. Chodzi o chorobę wściekłych krów (BSE). W maju 2017 r. w rezolucji przyjętej przez Światowe Zgromadzenie Delegatów OIE uznano Polskę jako państwo o nieznacznym ryzyku występowania BSE. Aktualnie w przypadku bydła w wieku do 12 miesiąca życia pochodzącego z Polski nie ma tkanek, które uznawane byłyby za materiał szczególnego ryzyka.

Proponowane zmiany mają również na celu ujednolicenie przepisów krajowych z przepisami Unii Europejskiej (UE) obowiązującymi w zakresie zdrowia zwierząt.