Przedstawiciele klubów i kół jednogłośnie poparli przyjęcie rządowego projektu ustawy o wyrobach winiarskich.

Teresa Pamuła wskazywała w imieniu PiS, że projekt zmniejsza obciążenie administracji i ułatwia obieg dokumentów, zwiększa także konkurencyjność producentów win, perry czy cydrów.

Także Krystyna Sibińska (KO) mówiła, że środowisko winiarzy w Polsce jest coraz liczniejsze, a umożliwienie drobnym producentom i rolnikom sprzedaży swoich wyrobów bezpośrednio do restauracji czy sklepów pozwoli na promocję lokalnych wyrobów. Oceniła również, że projekt upraszcza wiele przepisów i zmniejsza uciążliwość niektórych procedur administracyjnych. Wskazywała, że projekt był szeroko konsultowany podczas prac w komisji.

Podobnie Dariusz Wieczorek z klubu Lewicy wskazał, iż ustawa była oczekiwana przez całą branżę, gdyż produkcja wina rozwija się w całej Polsce. Wieczorek ocenił, że projekt wprowadza rozwiązania podobne do funkcjonujących w innych krajach UE i daje możliwość rozwoju branży, poprawiając zwłaszcza sytuację drobnych producentów.

Z kolei Jacek Tomczak (Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści) zwrócił uwagę, że "polscy producenci coraz bardziej stają do jakościowej konkurencji z producentami innych krajów" i powinno się ich w tym wspierać. Podkreślał także wagę wprowadzanych projektem ułatwień dla producentów. Wskazał, że choć środowisko winiarskie było konsultowane w trakcie prac i większość jego uwag została uwzględniona, to nie zrealizowano postulatów dotyczących sprzedaży produktów winiarskich przez internet.

Jak opisywał poseł Koalicji Polskiej, w tej chwili np. zamawiając obiad przez internet nie można zamówić do niego butelki wina, co uderza w polskich producentów, gdyż to w restauracjach sprzedaje się najwięcej polskich win. Dlatego - jak wyjaśnił Tomczak - złożył w imieniu klubu poprawkę, umożliwiającą polskim producentom sprzedaż przez internet.

Michał Urbaniak z Konfederacji wskazywał, że wiele rozwiązań zawartych w projekcie, np. liczne uproszczenia administracyjne, idzie w słusznym kierunku. Zapowiedział poparcie projektu, wypominając jednocześnie rządowi "hipokryzję" związaną z podwyżkami akcyzy na alkohol.

Także Michał Gramatyka (Polska 2050) deklarował, że jego koło będzie głosowało za projektem. "To jest dobra ustawa będąca pochodną prawodawstwa UE" - powiedział, zwracając uwagę m.in. na podniesienie konkurencyjności drobnych producentów.

Odpowiadając na uwagi posłów, wiceminister rolnictwa Norbert Kaczmarczyk podkreślił, że regulacje dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych przez internet są w kompetencji ministerstwa zdrowia. Zapewnił, że trwają prace nad takimi przepisami, ale zwrócił uwagę na trudności związane z upewnieniem się, że takich zakupów nie dokonują niepełnoletni. Wskazywał na sprzeczność pomiędzy np. reklamowaniem wyrobów alkoholowych a zapobieganiem problemom alkoholowym.

Przedstawiając sprawozdanie sejmowych komisji finansów oraz rolnictwa, Teresa Pamuła poinformowała, że w trakcie prac w parlamencie do rządowego projektu wprowadzono 15 poprawek poselskich, uwzględniających zarówno uwagi Komisji Europejskiej (w ramach notyfikacji technicznej), jak i różnych organizacji branżowych - np. Polskiej Rady Winiarstwa. Poprawki dotyczą m.in. klauzuli wzajemnego uznawania towarów; zmodyfikowana została definicja barwienia oraz chłodzenia, dostosowana definicja miodu pitnego, perry oraz cydru do przepisów zawartych w rozporządzeniu UE odnoszących się do dodatków do żywności.

Jak wskazano, dodano możliwość schłodzenia cydru jakościowego zagęszczonym sokiem jabłkowym; perry - sokiem gruszkowym; wina owocowego - sokami owocowymi. Umożliwiono też drobnym producentom wina z upraw własnych oraz niewielkiej ilości jakościowych win i cydrów, perry, miodów - zakupu surowców z województwa, w którym odbywa się produkcja oraz sąsiadujących powiatów.

Ponadto, zwolniono drobnych producentów wina z obowiązku posiadania zezwolenia na obrót hurtowy, co umożliwi bezpośrednią sprzedaż takich napojów do restauracji i lokalnych sklepów. Przesunięto o dwa miesiące termin zgłaszania chęci produkcji wina w danym roku, zniesiono bariery administracyjne związane z nadzorem nad produktami ubocznymi.

Projekt ustawy o wyrobach winiarskich jest nową kompleksową ustawą, która przejmie większość przepisów z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich. Dostosowuje polskie prawo o przepisów UE. Ujednolica i upraszcza wymagania dotyczące wpisu do rejestru działalności regulowanej. Zaproponowane zmiany zmniejszają obciążenia administracji.

Projektowana ustawa przewiduje wydanie czterech rozporządzeń ministra rolnictwa. Pozwala na zwiększenie maksymalnej wielkości produkcji wysokojakościowych fermentowanych napojów winiarskich przez drobnych producentów wina z 10 tys. l/rok do 100 tys. l/rok. Umożliwi też produkcję takich napojów proporcjonalnie do wielkości posiadanych hektarów sadów lub liczby pni pszczelich, a także na ich wyrób poza składem podatkowym oraz zwolnienie z obowiązku zatwierdzania zakładów pod względem sanitarnym.

Obecnie do ewidencji producentów win prowadzonej przez KOWR wpisanych jest 330 podmiotów gospodarczych.